Cerca su Griselda
Questo sito usa cookie di terze parti. Leggi la nostra Informativa cookies oppure chiudi questo avviso

Indice

Poeti del Sud:
Poesie
Achille Curcio

Mi nda vaju

Mi nda vaju pecchì sta terra amara
mi duna sulu chiantu
e all’oricchi mi manda ogni jornata
troni de guerra e lampi.
Nescivi ’e l’acqua chiara,
duva ’a mamma amurusa mi tenìa,
e mi trovai mu campu
nte na hjumara ’e sangu.
Caminavi sturdutu nte stu mundu
cercandu pana e lucia,
aspettandu si ’u ventu,
nu jornu mi portava  sutta ’u sula
chi mai mi caddijau.
Mi nda vaju, cà i pedi haju già stanchi
e l’occhi ormai cecati.
Mi nda vaju, pecchì non haju strata
pe fara na pedata.
Mi nda vaju, pecchì mi sentu prontu,
pisulu comu l’aria
mu caminu nt’o celu
perdendu ’u senzu ’e l’uri,
mbriacu de lucia e pacia,
mberzu l’eternità.dal volume ’U poeta non rida (2005)

Fondazione Carisbo
Alma Mater Studiorum
Dipartimento di Filologia Classica E Italianistica Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Via Zamboni 32 - 40126 Bologna - Cod.Fiscale: 80007013376 P.Iva: 01131710376 - © 2012
CREDITS: MEDIAVISION