Cerca su Griselda
Questo sito usa cookie di terze parti. Leggi la nostra Informativa cookies oppure chiudi questo avviso

Indice

Poeti del Centro:
Poesie
Giovanni Previdi

Ai prim frét


Am piàz da mat 
a mi 
ai prim frét 
star in cà 
giràr li bràghi mòi in sal tèrmu 
cumpàgn a na salamèla in sla bràza 
far bóiar dó patàti 
tüt un vapór! 
cun i védar k’a pàr k’i süda 
spetàr ke ’n qualkidün 
am dàga ’n cólp at telèfun.
Due fettine di salame, poesie
(Quodlibet – Compagnia Extra, 2013)

Fondazione Carisbo
Alma Mater Studiorum
Dipartimento di Filologia Classica E Italianistica Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Via Zamboni 32 - 40126 Bologna - Cod.Fiscale: 80007013376 P.Iva: 01131710376 - © 2012
CREDITS: MEDIAVISION