Cerca su Griselda
Questo sito usa cookie di terze parti. Leggi la nostra Informativa cookies oppure chiudi questo avviso

Indice

Poeti del Isole:
Poesie
Giuseppe Condorelli

(su chini di petri)


Su chini di petri
i me casciola
supra ci scurrunu ciumi d'avvuli
ca fanu simenza di paroli.
No casciolu ci su l'occhi
di me patri e di me matri.
Tuttu chiddu ca m'arresta:
u tettu mottu do me armu.


Da: N'zuppilu n'nzuppilu (goccia a goccia) inedita

Fondazione Carisbo
Alma Mater Studiorum
Dipartimento di Filologia Classica E Italianistica Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Via Zamboni 32 - 40126 Bologna - Cod.Fiscale: 80007013376 P.Iva: 01131710376 - © 2012
CREDITS: MEDIAVISION