Cerca su Griselda
Questo sito usa cookie di terze parti. Leggi la nostra Informativa cookies oppure chiudi questo avviso

Indice

Poeti del Nordest:
Poesie
Ida Vallerugo

Pofâvri - 2


… tîndi di nô perfet a la periferia dal timp
a ce che encja il timp dal câlcu e da la mâschera
al va bracant: storia e utopia un soul vin.


Utopia, utopia, che cussì veirs i tu si fai, utopia!


Ouf di lûs a gira lênta la placia
intor al sorêli, capsula pura, meravêa
– sì, i na finìn pì da meravêassi e avê
visions potênti encja sa neveàs par secui –


ta li fermadi dai cjants
– li schèni cuntra li schèni – i spetàn
da dentri e four di nô i cjants di rispuêsta
dai giovins dai nêstris âltris planès 
cjapâs encja lour a nàssi, clamâ…


Diu diu che i peis a na làssin ôlmi!
Forç parcè che chêsta a è una lûngja nàssita
e uchì una vôlta al era il mâr.


                            La man ch’a scrîf
che una man ch’a scrîf a è soul
una man ch’a dà liniamins al misteri clâr
a strenç già Côlveri glaciadi e citâs indurmindìdi
specialisàda già in resuressiòns…
(Da Mistral, a cura di Anna De Simone, prefazione di Franco Loi, con un’incisione di Livio Ceschin, Il Ponte del Sale, Rovigo 2010)

Fondazione Carisbo
Alma Mater Studiorum
Dipartimento di Filologia Classica E Italianistica Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Via Zamboni 32 - 40126 Bologna - Cod.Fiscale: 80007013376 P.Iva: 01131710376 - © 2012
CREDITS: MEDIAVISION